INŽINIERSKE SIETE
Okrem realizácie obytných stavieb a ich súčastí, budujeme aj napojenia týchto objektov na inžinierske siete t.j. kanalizačné, vodovodné, plynovodné a elektrické prípojky v zmysle platných noriem a predpisov. Máme skúsenosti aj s budovaním optických sietí pre internet a TV.
 © 2009-2023 ALTIME s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Code & Design Peter Švec